Menu

TIETOJENKÄSITTELYN PERIAATTEET

  1. Yleismääräykset

1.1. Tietojenkäsittelyn periaatteet koskevat OÜ:n GoHotels web-sivujen käyttäjiä.

Tietojen kerääminen
1.2. Tilaus laadittaessa jakautuvat tilaajan esittämät tiedot pakollisiin ja vapaaehtoisiin tietoihin.
1.3. Pakollisia tilaajan esittämiä tietoja ovat:
1.3.1. Nimi – on tarpeen varauksen täyttämiseksi ja sen takaamiseksi
1.3.2. Osoite – on tarpeen varauksen täyttämiseksi
1.3.3. Sähköpostiosoite – on tarpeen varauksen täyttämiseksi ja tarvittaessa laskujen lähettämiseksi
1.3.4. Puhelinnumero – on tarpeen varauksen täyttämiseksi ja sen takaamiseksi sekä mm. palvelujen saatavuudessa esteiden esiintyessä ilmoitusten lähettämiseksi.
1.4. Vapaaehtoisesti lähetettävä tieto on sähköpostiosoite mainosten lähettämistä varten.
1.4.1. Annettuaan erillisen suostumuksen tietojen lähettämiseen on tilaaja antanut suostumuksen yhteystietojensa käyttöön suoramarkkinointitarkoituksessa, eli hänelle lähetetään mainosluontoisia tiedotuksia hänen antamia yhteystietoja käyttäen.
1.5. Tilaajalla on milloin tahansa oikeus luopua suoramarkkinointitarkoituksessa lähetettävien ilmoitusten saamisesta. Ohje suoramarkkinoinnista luopumiseksi on lisätty jokaiseen mainosilmoitukseen.
1.6. Tilaajalla on milloin tahansa oikeus luopua mainosilmoitusten saamisesta lähettämällä siitä sähköposti Go Hotel Shnelli tilausosoitteeseen reservations@gohotels.ee

Tietojen vastaava ja valtuutettu käsittelijä
1.7. Tilaajan tietojen vastaava käsittelijä on OÜ GoHotels, rekisterinumero 11082171, sijainti Toompuiestee 37, Tallinn 10133
1.8. OÜ GoHotels voi antaa tietojen käyttöön oikeudet valtuutetulle työntekijälle. Valtuutetut työntekijät ovat yhteistyökumppaneita, joiden tiedot on lähetetty kyselyyn, joka lähetetään sähköpostiin:info@gohotels.ee
1.9. Tietoja käyttää OÜ GoHotels tai valtuutettu käsittelijä:
1.9.1. tilaajien laatiman tiedoston ylläpitämiseksi
1.9.2. palvelu- ja markkinointitarkoituksessa, paitsi siinä tapauksessa, että tilaaja on päättänyt muutoin tai myöhemmin peruuttanut päätöksensä ilmoittamalla siitä kirjallisesti uudelleen esitettävässä muodossa
1.9.3. lainsäädäntöön perustuvien vaatimusten täyttämiseksi (esim. tietojen lähettäminen tutkintaviranomaisille).
1.10. Valtuutettu käsittelijä voi käsitellä tietoja vain OÜ:n GoHotels antamien konkreettisten tehtävien suorittamiseksi.

Tietojen säilyttämisaika
1.11. OÜ GoHotels säilyttää tietoja niin kauan, kuin niitä tarvitaan tietojen käyttötarkoituksen saavuttamiseksi tai lakiin perustuvan vaateen vanhenemisaikaan saakka ja lakiin perustuvan asiakirjan säilytysajan päättymiseen saakka (arvonlisäverolain ja kirjanpitolain mukaisesti 7 vuotta).

Asiakkaan oikeudet tietojen käyttöön liittyen
1.12. Tilaajalla on oikeus saada OÜ:ltä GoHotels tietoja itseensä liittyvien tietojen käytöstä laissa säädetyllä tavalla ja laajuudessa.
1.13. Tilaajalla on oikeus vaatia OÜ :ltä GoHotels omien tietojen käytön lopettamista ja tietojen oikaisua, sulkemista ja poistamista.
1.14. Tilaajalla on oikeus suostua tai kieltää omien tietojensa käyttö suoramarkkinointi- tai mainostarkoituksessa.
1.15. Tilaajalla on oikeus kääntyä oikeuksiensa puolustamiseksi tietosuojaviraston ja tuomioistuimen puoleen.

2. EVÄSTEIDEN KÄYTÖN PERIAATTEET

Evästeiden käyttö
2.1. Käyttäjien parempaa palvelua varten käyttävät OÜ GoHotels verkkosivut evästeitä eli cookies’eja. 2.2. OÜ:lle GoHotels kuuluvat verkkotunnukset voivat sisältää mm. elementin, joka tallentaa evästeet kolmansien henkilöiden nimissä.

Evästeistä kieltäytyminen
2.3. Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä evästeiden tallettamisesta tietokoneelleen. Tässä tapauksessa tilaajan on muutettava verkkoselaimensa asetuksia.
2.4. Erityyppiset verkkoselaimet käyttävät evästeiden kieltämiseksi erilaisia menetelmiä. Tarkempaa tietoa löytyy verkkosivuilta aki.ee/et/kypsised.
2.5. Evästeet estäessään on käyttäjän otettava huomioon, että kaikki verkkosivun toiminnot eivät sen jälkeen ole välttämättä enää käyttäjän käytettävissä.

Mikä on eväste eli cookie?
2.6. Eväste on tekstitiedosto, jonka lähettävät ja tallentavat käyttäjän tietokoneeseen verkkosivut, joilla käyttäjä vierailee. Eväste tallennetaan käyttäjän verkkoselaimen tiedostoluetteloon. Mikäli käyttäjä on käynyt verkkosivuilla aiemmin, lukee verkkoselain evästettä ja lähettää vastaavan tiedon verkkosivulle tai elementille, joka evästeen alun perin tallensi. Lisätietoa evästeistä on saatavilla verkkosivuilla www.aki.ee/et/kypsised.
2.7. Evästeiden avulla voidaan seurata verkkosivujen käyttötilastoja, otsikoiden suosiota ja muita verkkosivulla tehtäviä toimenpiteitä. Evästeistä saatavia tietoja käytetään verkkosivujen käyttömukavuuden ja sisällön
parantamiseksi.

Verkkosivuilla käytettävien evästeiden tyyppejä
2.8. Pysyvät evästeet ovat hyvin tärkeitä verkkosivuilla liikkumista ja sen toimintojen käyttämistä varten. Pysyvien evästeiden puuttuessa ei käyttäjä voisi käyttää kaikkia verkkosivujen toimintoja.
2.9. Istuntokohtaiset evästeet auttavat verkkosivua muistamaan käyttäjän aiemmin tekemät valinnat (esimerkiksi käyttäjänimi, kielivalinta jne.) ja tarjoamaan sen avulla tehokkaampia ja henkilökohtaisempia toimintoja.
2.10. Seurantaevästeet keräävät tietoja käyttäjän käyttäytymisestä verkkosivulla. Seurantaevästeestä saatavilla tiedoilla autetaan parantamaan verkkosivujen käyttömukavuutta.