Menüü

GO GREEN

Go Hotel Shnelli Go Green projekt

Go Hotel Shnelli rohelised sammud

Meie rohelised sammud on järgmised:

✔️ Päikesepark hoone katusel, mis võimaldab olenevalt aastaajast ja tarbimisest katta kuni 80% hotelli energiavajadusest

✔️ Kaasajastatud valgustus – LED-valgustus tubades ja anduritega valgustus üldkasutatavates ruumides

✔️ Elektriautode laadimiskohad

✔️ Veesäästlikud tualetipotid ja -segistid

✔️ Energiasäästlikud ja helikindlad 3kordsed pakettaknad

✔️ Anduritega kohandatav küte

✔️ Prügi sorteerimine

Väärtustame Shnelli hotellis rohelist mõtteviisi ning pöörame suurt rõhku keskkonna jalajälje vähendamisele. Hotelli üleminek rohelisele ärimudelile toimub mitmes etapis. Esmalt vahetasime soojatarbimise optimeerimiseks välja kogu hoone aknad, seejärel rajasime katusele päikesepargi, mis võimaldab olenevalt aastaajast ja tarbimisest katta kuni 80% hotelli energiavajadusest taastuvenergiaga.

Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel viisime ellu projekti „Go Hotel Shnelli Go Green”, mille raames soetasime hotellile uue hooneautomaatika, mõõtmissüsteemi ning kaasajastasime valgustuse. Uuendused võimaldavad meil muuta majutusteenust efektiivsemaks tänu energiatarbimise vähenemisele ning ühtlasi pakkuda kvaliteetsemat sisekliimat hotellis viibivatele külalistele. Tegu on osaga hotelli üleminekust rohelisele ärimudelile, mis säästab energiat, parandab sisekliimat ning hoiab keskkonda.

Uus ärimudel kõnetab laiemalt kõiki roheliselt mõtlevaid kliente, keda on üha rohkem. Juba täna on väga paljudel külalistel ootused kestlikult arendatud teenustele. Go Green projekt pakub võimalust nautida majutusteenust nii, et klient saab ise panustada energiasäästvasse kasutusse läbi madalamate kütte- ja elektrikulude tarbimise.

Jätkusuutliku majandamise teema hõlmab läbivalt kogu Go Groupi kontserni, mille kinnistutele on rajatud 5 päikeseparki Tallinnas, Rakveres, Tartus ja Türil. Grupi investeering päikeseparkidesse ulatub enam kui 200 000 euroni.

„Go Hotel Shnelli Go Green” projekti maksumuseks on 103 467,84 €, millest Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse summa moodustab 82 774,27 €.